Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Tohru - san
  Tohru - san
  Ahihi :p
  7 Tháng chín 2019
 2. Kuroko - chan
  7 Tháng chín 2019
 3. Tohru - san
  Tohru - san
  Thôi ah xin lỗi mà
  7 Tháng chín 2019
 4. Tohru - san
  Tohru - san
  Thui ah xin lỗi :(
  7 Tháng chín 2019
 5. Kuroko - chan
  7 Tháng chín 2019
 6. hoàng trung lực
  hoàng trung lực
  Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
  7 Tháng chín 2019
 7. Tohru - san
  Tohru - san
  Ah cừi j chứ, em bị dỗi kìa T^T
  7 Tháng chín 2019
 8. Kuroko - chan
  7 Tháng chín 2019
 9. hoàng trung lực
  hoàng trung lực
  Kệ m .... a cứ cười .... hahahahahaha
  7 Tháng chín 2019
 10. Tohru - san
  Tohru - san
  Hok chs vs 2 nữa
  7 Tháng chín 2019
 11. Kuroko - chan
  7 Tháng chín 2019
 12. Tohru - san
  Tohru - san
  Em cừi j hửm
  7 Tháng chín 2019
 13. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Cười theo anh hai
  7 Tháng chín 2019
 14. Tohru - san
  Tohru - san
  Ai cho mà cừi
  7 Tháng chín 2019
 15. Kuroko - chan
  7 Tháng chín 2019
 16. hoàng trung lực
  hoàng trung lực
  Ahahaha.... a cho cười ... m ý kiến ko???¡¡¡
  7 Tháng chín 2019
 17. Tohru - san
  Tohru - san
  Em ý kiến đấy, mần j đc em?
  7 Tháng chín 2019
 18. hoàng trung lực
  hoàng trung lực
  V bé cứ cười đi.... coi hiếu lm j đk bé
  7 Tháng chín 2019
 19. Tohru - san
  Tohru - san
  Trợi, 2 chs z ai chs trời
  8 Tháng chín 2019
 20. hoàng trung lực
  hoàng trung lực
  Thế m muốn sao ... hai chiều!!!
  8 Tháng chín 2019
 21. Tohru - san
  Tohru - san
  Thôi bỏ đi, cả 2 đồng tâm hiệp lực thế thì ai chịu nổi
  8 Tháng chín 2019
 22. Kuroko - chan
  8 Tháng chín 2019
 23. hoàng trung lực
  hoàng trung lực
  Đó .... m nên nghĩ như v ngay lúc đầu ... kaka
  8 Tháng chín 2019
 24. Tohru - san
  Tohru - san
  Thôi, em xin rút lui @@
  8 Tháng chín 2019
 25. hoàng trung lực
  hoàng trung lực
  Biết thế là tốt
  8 Tháng chín 2019
 26. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Thân nhau gớm
  Xong phá nhà tôi
  8 Tháng chín 2019
-->