Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tohru - san

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  haizzzz
  6 Tháng chín 2019
 2. Tohru - san
  Tohru - san
  Thốn thế lày ai chịu lổi
  6 Tháng chín 2019
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  đau lắm không?
  6 Tháng chín 2019
 4. Tohru - san
  Tohru - san
  Hok đau ms lạ á, nó thốn như lúc đầu bị vết cắt hồi chiều
  6 Tháng chín 2019
 5. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  uống thuốc chưa
  6 Tháng chín 2019
 6. Tohru - san
  Tohru - san
  Ủa, uống thuốc chi z???
  6 Tháng chín 2019
 7. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  đau bụng mà
  6 Tháng chín 2019
 8. Tohru - san
  Tohru - san
  Đau bụng này có giống vs đau của con gái âu
  Cái này thì chỉ có chịu đựng hoi
  6 Tháng chín 2019
 9. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  đau bụng mà
  6 Tháng chín 2019
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  phải uống thuốc giảm đau chớ
  6 Tháng chín 2019
 11. Tohru - san
  Tohru - san
  Uống chi trời, hok có quen uống thuốc khi ko cần thiết âu
  6 Tháng chín 2019
 12. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  vâng ><
  6 Tháng chín 2019
 13. Tohru - san
  6 Tháng chín 2019
 14. Kuroko - chan
  6 Tháng chín 2019
 15. Tohru - san
  Tohru - san
  Aaaaaaaaa..... ~_~
  6 Tháng chín 2019
 16. Kuroko - chan
  6 Tháng chín 2019
 17. Tohru - san
  Tohru - san
  Hok có j
  6 Tháng chín 2019
-->