Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi phamkimcu0ng

 1. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  6 Tháng chín 2019
 2. 0915943416
  0915943416
  Dàn ý cô mình cho ghi :)
  Ghi nguồn sao giờ nhỉ???
  6 Tháng chín 2019
 3. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Vậy thì khỏi nhé, vì mình chỉ sợ lấy ở chỗ khác trên mạng thì bạn bị nhắc nhở thôi
  6 Tháng chín 2019
 4. 0915943416
  0915943416
  Uk cảm ơn :)
  6 Tháng chín 2019
 5. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Không có gì
  6 Tháng chín 2019
 6. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  4 Tháng mười 2019
 7. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  12 Tháng mười 2019