Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ng T Dũng

 1. Karry Nguyệt
  Karry Nguyệt
  Yoo, cố gắng lên! :D
  6 Tháng chín 2019
 2. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  #Khai giảng tắm mua => ốm rồi (((
  #Có 1 bạn add rồi remove mình block thẳng rồi nhé
  6 Tháng chín 2019
 3. Trang Vũ 2k5
  Trang Vũ 2k5
  Cố lên nhé:D chị ngu lý:<
  6 Tháng chín 2019
 4. Ng T Dũng
  Ng T Dũng
  Haha :D Lý cũng đâu khó đâu chị :D Cố lên :D
  6 Tháng chín 2019
 5. Trang Vũ 2k5
  7 Tháng chín 2019
-->