Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trâm Nguyễn Thị Ngọc

 1. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  ^^ màu đúng vs phong cách a lun
  6 Tháng chín 2019
 2. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  6 Tháng chín 2019
 3. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Màu này trông có vẻ đẹp hơn màu trước :D
  7 Tháng chín 2019
 4. Trương Văn Trường Vũ
  8 Tháng chín 2019
-->