Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lâm Minh Trúc

 1. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Tới luôn chị ạ!! :D
  5 Tháng chín 2019
 2. Lâm Minh Trúc
  Lâm Minh Trúc
  Làm sao theo đuổi a?
  5 Tháng chín 2019
 3. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Hự, em chịu á, chị đăng thử hỏi mọi người coi?
  5 Tháng chín 2019
 4. Lâm Minh Trúc
  Lâm Minh Trúc
  Hmmm, đăng ở đâu vậy?
  5 Tháng chín 2019
 5. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Box yêu á chị hay tâm sự bạn trẻ cũng được á chị!!! ^^
  5 Tháng chín 2019
 6. Lâm Minh Trúc
  Lâm Minh Trúc
  Thank you ~
  5 Tháng chín 2019
 7. ~ Hồng Vân ~
  ~ Hồng Vân ~
  Không có gì ạ!! ^^
  5 Tháng chín 2019
 8. Lâm Minh Trúc
  5 Tháng chín 2019
-->