Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tungtom

 1. kanna kamui
  kanna kamui
  Đúng rồi, ở Lào Cai, và bạn cùng lớp với @Linh - chan
  5 Tháng chín 2019
 2. kanna kamui
  kanna kamui
  Còn gì nữa không anh
  5 Tháng chín 2019
 3. Tungtom
  Tungtom
  eo
  5 Tháng chín 2019
 4. Tungtom
  Tungtom
  mà anh nào?
  5 Tháng chín 2019
 5. kanna kamui
  5 Tháng chín 2019
 6. Tungtom
  5 Tháng chín 2019
 7. kanna kamui
  kanna kamui
  Câu hỏi ở trên á, mà từ mai anh phải em là An đẹp trai nhá
  5 Tháng chín 2019
 8. Tungtom
  Tungtom
  :v
  5 Tháng chín 2019
 9. Linh - chan
  Linh - chan
  Ọe..... thôi dùng con
  5 Tháng chín 2019
 10. Linh - chan
  Linh - chan
  Nó cùng nớp vs tui
  5 Tháng chín 2019
 11. Linh - chan
  Linh - chan
  lớp
  5 Tháng chín 2019
 12. kanna kamui
  kanna kamui
  Hả ???
  5 Tháng chín 2019
 13. Tungtom
  Tungtom
  =.=
  5 Tháng chín 2019
 14. kanna kamui
  kanna kamui
  Ê, Linh, Tép lớn tuổi hơn mình phải gọi là anh chớ m
  5 Tháng chín 2019
 15. Tungtom
  Tungtom
  tui còn trẻ lém mn ơi
  5 Tháng chín 2019
 16. Linh - chan
  Linh - chan
  t quen rồi tôm nhể
  5 Tháng chín 2019
 17. Tungtom
  Tungtom
  tui còn trẻ mờ :3
  5 Tháng chín 2019
 18. Linh - chan
  5 Tháng chín 2019
 19. Tungtom
  Tungtom
  á hahaha
  5 Tháng chín 2019
 20. Linh - chan
  5 Tháng chín 2019
 21. Tungtom
  5 Tháng chín 2019
-->