Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tohru - san

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  phải luôn cười
  4 Tháng chín 2019
 2. Tohru - san
  Tohru - san
  Don't need to care about this guy, care about yours, just tonight let me cry, sad or hit the wall or something. I'll be myself again tomorrow.
  4 Tháng chín 2019
 3. Kuroko - chan
  4 Tháng chín 2019
 4. Tohru - san
  Tohru - san
  Well, my world fell apart so................... maybe I won't have any feelings after tonight.
  4 Tháng chín 2019
 5. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  I'm sorry. Is it because I'm not good?
  5 Tháng chín 2019
 6. Tohru - san
  Tohru - san
  It's not because of you, it's because of my wickness
  Bye, see you after a month
  5 Tháng chín 2019
 7. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  cậu quá đáng lắm
  hừ
  5 Tháng chín 2019
 8. Tohru - san
  Tohru - san
  That's for sure, because my heart is now frozen
  5 Tháng chín 2019
-->