Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quang Đông

 1. Quang Đông
  Quang Đông
  [12:18]
  _Hình như mình bị...ngu hóa thì phải :D . Hóa khó thật
  _Khảo sát tiếng Anh có vẻ "dzui"
  4 Tháng chín 2019
 2. Lee la
  Lee la
  BD anh hả
  4 Tháng chín 2019
 3. Quang Đông
  Quang Đông
  Không không!
  Chỉ là giáo viên khảo sát xem trình độ cái lớp mang danh a1 thế nào thôi!
  4 Tháng chín 2019
 4. Lee la
  Lee la
  Lớp chọn phải ko-tự nhiên hay xã hội
  4 Tháng chín 2019
 5. Quang Đông
  Quang Đông
  ở mình không có lớp chọn tự nhiên hay xã hôi. Tức mỗi khối sẽ có 1 lớp chọn(a1); để vào lớp này thì phải vượt qua bài kiểm tra tiếng anh.
  Lớp mình là lớp tiếng anh thí điểm!
  4 Tháng chín 2019
 6. Lee la
  Lee la
  Vậy chắc là theo toán van anh rồi
  4 Tháng chín 2019
 7. Quang Đông
  Quang Đông
  có thể nói thế!
  4 Tháng chín 2019
-->