Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi trà nguyễn hữu nghĩa

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  èo đôi kìa
  3 Tháng chín 2019
 2. Vũ Ivy
  Vũ Ivy
  suốt ngày điiiii khoe
  4 Tháng chín 2019
 3. trà nguyễn hữu nghĩa
  trà nguyễn hữu nghĩa
  Ý anh nói avatar của em đó Mai....
  4 Tháng chín 2019
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  em tuyên bố dỗi nhaaaaaaaaaa
  cà khịa nhau
  4 Tháng chín 2019
-->