Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đỗ Anh Thái

 1. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  èo bơ t ồi
  14 Tháng mười 2019
 2. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  đâu có bơ đâu
  14 Tháng mười 2019
 3. Đỗ Anh Thái
  Đỗ Anh Thái
  Lâu ko gặp mà chẳng rep j cả
  15 Tháng mười 2019
 4. Tư Âm Diệp Ẩn
  Tư Âm Diệp Ẩn
  dạo này t ít onl quá
  16 Tháng mười 2019
-->