Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi landghost

 1. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  em bày trò gì đây
  2 Tháng chín 2019
 2. landghost
  landghost
  chờ đó, ta sẽ phá nát hết
  2 Tháng chín 2019
 3. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  đi ra đi
  2 Tháng chín 2019
 4. landghost
  landghost
  2 Tháng chín 2019
 5. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  đúng
  2 Tháng chín 2019
 6. landghost
  landghost
  chị , anh Thuận em cx diệt hết
  2 Tháng chín 2019
 7. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  liên quan gì đến tối và câu
  2 Tháng chín 2019
 8. landghost
  landghost
  diệt hết, cứ chờ đi
  2 Tháng chín 2019
 9. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  hứ hứ
  2 Tháng chín 2019
 10. Minh Dora
  Minh Dora
  đi qua đường và cho hỏi chuyện gì xảy ra v
  2 Tháng chín 2019
 11. landghost
  landghost
  3 Tháng chín 2019
 12. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  hơ hơ
  3 Tháng chín 2019
-->