Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tohru - san

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hong hỉu gì :p
  2 Tháng chín 2019
 2. Tohru - san
  Tohru - san
  Hok j âu ^^
  2 Tháng chín 2019
 3. Kuroko - chan
  2 Tháng chín 2019
 4. Tohru - san
  2 Tháng chín 2019
 5. hoàng trung lực
  hoàng trung lực
  can you translate it ,pls????
  3 Tháng chín 2019
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  If you say you don't deserve to be loved, what do I love you for?
  3 Tháng chín 2019
 7. Tohru - san
  Tohru - san
  Etou.............sono...................
  3 Tháng chín 2019
 8. hoàng trung lực
  hoàng trung lực
  thôi bỏ mẹ đi...con lạy ba...con lạy má..!!!!!!
  3 Tháng chín 2019
 9. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  /lăn/ anh hai ơi bé muốn về nhà. kéo bé về
  bé lạc mất rồi
  3 Tháng chín 2019
 10. hoàng trung lực
  hoàng trung lực
  Hai mà đi kéo bé về là hai cx lạc luôn đấy
  3 Tháng chín 2019
 11. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  /ngồi xuống đất/ vậy bé từ mò
  3 Tháng chín 2019
 12. Tohru - san
  Tohru - san
  Trợi trợi, 2 ah em mà nhắn thế trong wall tui à trời
  3 Tháng chín 2019
 13. Kuroko - chan
  3 Tháng chín 2019
 14. Tohru - san
  4 Tháng chín 2019
-->