Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bangtanbomm

 1. Cô Bé Mặt Trăng
  2 Tháng chín 2019
 2. Bangtanbomm
  2 Tháng chín 2019
 3. Bangtanbomm
  Bangtanbomm
  Uncrs =))
  2 Tháng chín 2019
 4. Cô Bé Mặt Trăng
  Cô Bé Mặt Trăng
  uncrs Sơn?
  2 Tháng chín 2019
 5. Bangtanbomm
  Bangtanbomm
  Yebbb =)))
  2 Tháng chín 2019
 6. Cô Bé Mặt Trăng
  2 Tháng chín 2019
 7. Bangtanbomm
  Bangtanbomm
  Đơn giản là việc crush đó quá mệt mỏi và chẳng mang lại điều gì cho t :))
  2 Tháng chín 2019
 8. Cô Bé Mặt Trăng
  Cô Bé Mặt Trăng
  m từng nói uncrs nó bao nhiêu lần rồi :)
  2 Tháng chín 2019
 9. Bangtanbomm
  Bangtanbomm
  =)) không chắc lần này được không nhưng thực sự rất mệt :)
  2 Tháng chín 2019
-->