Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lee la

 1. Takudo
  Takudo
  Nghi cái chi ?
  2 Tháng chín 2019
 2. Lee la
  Lee la
  Nghi giới tính của m
  3 Tháng chín 2019
 3. Takudo
  Takudo
  Vả
  4 Tháng chín 2019
 4. Tungtom
  Tungtom
  *bộp*
  11 Tháng chín 2019
 5. Takudo
  Takudo
  *bép*
  11 Tháng chín 2019
-->