Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quang Đông

 1. Quang Đông
  Quang Đông
  [1:57]
  Hôm nay nhiều bài tập quá chừng!
  làm đến tối không xong mất!
  nhưng thôi kệ, tối thức khuya làm vậy! :p
  2 Tháng chín 2019
 2. Quang Đông
  Quang Đông
  *[11:57]
  2 Tháng chín 2019
 3. Quang Đông
  Quang Đông
  2 Tháng chín 2019
 4. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  like dạo thôi ,Đông cứ kệ đi :'D
  2 Tháng chín 2019
 5. Quang Đông
  2 Tháng chín 2019
 6. Quang Đông
  Quang Đông
  [19:45]
  rồi bạn là nam hay nữ?
  nam sao thích ảnh nữ vậy? Vậy còn bảo người ta là gay T_T
  2 Tháng chín 2019
 7. Quang Đông
  Quang Đông
  [19:45]
  @Takudo đang nói ông đó!
  2 Tháng chín 2019
 8. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  @Takudo gọi hồn nó về đây :v
  2 Tháng chín 2019
 9. Takudo
  Takudo
  Rep mệt ghê
  Tui thích đó làm sao *liu liu*
  3 Tháng chín 2019
-->