Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quang Đông

 1. Quang Đông
  Quang Đông
  [07:43]
  Sáng nay dự định làm hết bài tập bồi dưỡng.
  Còn làm được không là chuyện khác!
  1 Tháng chín 2019
 2. Quang Đông
  Quang Đông
  [13:17]
  Há há há
  Kiểm tra IQ ở 2 web
  web thứ nhất thì IQ=130
  web thứ hai IQ trong phạm vi từ 133 đến 149
  mình cũng thông minh phết nhể :D
  1 Tháng chín 2019
 3. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  mình đo cái thứ nhất 125 ,cái thứ 2 127 .....chắc nên tin cái thứ 2 :p
  2 Tháng chín 2019
 4. Quang Đông
  Quang Đông
  :p
  Mai Anh cũng ghê thật!
  3 Tháng chín 2019
 5. Takudo
  Takudo
  Tui đo IQ ở 5 web toàn trên 300 thui à ....
  3 Tháng chín 2019
 6. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  300 chia 3
  3 Tháng chín 2019
 7. Takudo
  Takudo
  Chia 5 chớ m
  3 Tháng chín 2019
-->