Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh Hy

 1. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  ầu ầu
  31 Tháng tám 2019
 2. Linh Hy
  Linh Hy
  31 Tháng tám 2019
 3. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  :< tui còn trẻ đẹp à nha
  31 Tháng tám 2019
 4. Linh Hy
  Linh Hy
  Gọi thế cho nó tự nhiên nha bác :v hay là xưng chú vậy? =))
  31 Tháng tám 2019
 5. Vũ Nhất Thiên
  31 Tháng tám 2019
 6. Linh Hy
  Linh Hy
  chú nói chú trẻ đẹp hay là chú show mặt để chứng minh đi :>
  31 Tháng tám 2019
 7. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  -.- hông
  31 Tháng tám 2019
 8. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  chú muốn lm hot boy thầm lặng thoy
  31 Tháng tám 2019
 9. Linh Hy
  Linh Hy
  Chú chơi vậy ai chơi :<
  31 Tháng tám 2019
 10. Vũ Nhất Thiên
  31 Tháng tám 2019
-->