Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Matsu Loiiko

 1. Tohru - san
  Tohru - san
  2 đang coi phim hoi em
  31 Tháng tám 2019
 2. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  2 on muộn thế
  31 Tháng tám 2019
 3. Tohru - san
  Tohru - san
  2 ik học giờ ms về mà em
  31 Tháng tám 2019
 4. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  Khổ 2 ha
  31 Tháng tám 2019
 5. Tohru - san
  31 Tháng tám 2019
 6. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  Thôi cố lên 2, cố còn đi du hok cơ mà
  31 Tháng tám 2019
 7. Tohru - san
  31 Tháng tám 2019
 8. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  Vui lên ik 2 ko ai đó lại lo
  31 Tháng tám 2019
 9. Tohru - san
  Tohru - san
  2 bik gòi ^^
  31 Tháng tám 2019
 10. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  31 Tháng tám 2019
 11. Tohru - san
  Tohru - san
  Nài, Mai đang bận ùi, đừng có tag em ấy dô chứ
  31 Tháng tám 2019
 12. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  Lo vk quá ik ạ
  31 Tháng tám 2019
 13. Tohru - san
  Tohru - san
  Im ik nghen :)
  31 Tháng tám 2019
 14. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  Ihihihihi....
  31 Tháng tám 2019
 15. Tohru - san
  Tohru - san
  Hok chơi âu nghen
  31 Tháng tám 2019
 16. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  Thế thui, a cx chơi thế vs e mà
  31 Tháng tám 2019
 17. Tohru - san
  Tohru - san
  Có âu trời
  31 Tháng tám 2019
 18. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  Vô wall e, trạng thái t2
  31 Tháng tám 2019
 19. Tohru - san
  Tohru - san
  À......... :D:D:D
  31 Tháng tám 2019
 20. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  =.= =.=
  31 Tháng tám 2019
 21. Tohru - san
  Tohru - san
  Ahihi :p
  31 Tháng tám 2019
 22. Matsu Loiiko
  31 Tháng tám 2019
 23. Tohru - san
  Tohru - san
  Em hok học à?
  31 Tháng tám 2019
 24. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  Mai e nghỉ
  31 Tháng tám 2019
 25. Tohru - san
  Tohru - san
  Sướng nhỉ, mai ah ik học típ
  31 Tháng tám 2019
 26. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  E nghỉ đến hết thứ 2
  31 Tháng tám 2019
 27. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  Mà 2 ngủ ik, e cũng ngủ đây
  31 Tháng tám 2019
 28. Matsu Loiiko
  Matsu Loiiko
  Pye 2 nha
  31 Tháng tám 2019
 29. Tohru - san
  Tohru - san
  Ukm, bye em, ngủ ngon
  31 Tháng tám 2019
-->