Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Võ Thu Uyên

 1. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Gì vậy ta? :vv
  30 Tháng tám 2019
 2. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  quà cho sự kiện Ngàn năm sử việt đó mà:v 4 bạn nhận mà chỉ có 3 ng gửi thông tin
  30 Tháng tám 2019
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Hết hạn chưa? ><
  30 Tháng tám 2019
 4. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  hết rồi mà chưa thấy gửi nè:3
  30 Tháng tám 2019
 5. Thiên Thuận
  30 Tháng tám 2019
-->