Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy

 1. Vũ Nhất Thiên
  30 Tháng tám 2019
 2. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Nghỉ bão mà ngày đẹp nhất trong tuần luôn ó :vvv
  30 Tháng tám 2019
 3. Vũ Nhất Thiên
  30 Tháng tám 2019
 4. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  hiểu mừ :3
  30 Tháng tám 2019
 5. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  30 Tháng tám 2019
 6. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  tui ở trên mặt đất ,dưới mặt trời,ngoài mặt đường ,hông có bão
  30 Tháng tám 2019
 7. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  nó ở Pháp nha
  2 Tháng chín 2019
 8. Vũ Nhất Thiên
  2 Tháng chín 2019
 9. Nguyễn T.T Vy
  2 Tháng chín 2019
 10. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  tui ở VN
  2 Tháng chín 2019
 11. Nguyễn T.T Vy
  2 Tháng chín 2019
 12. Vũ Nhất Thiên
  2 Tháng chín 2019
 13. Nguyễn T.T Vy
  2 Tháng chín 2019
 14. Vũ Nhất Thiên
  2 Tháng chín 2019
 15. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  lêu lêu
  2 Tháng chín 2019
 16. Vũ Nhất Thiên
  2 Tháng chín 2019
 17. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  liu liu
  2 Tháng chín 2019
 18. Vũ Nhất Thiên
  2 Tháng chín 2019
 19. Nguyễn T.T Vy
  2 Tháng chín 2019
 20. Vũ Nhất Thiên
  2 Tháng chín 2019
 21. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  liu liu
  2 Tháng chín 2019
 22. Vũ Nhất Thiên
  2 Tháng chín 2019
 23. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *xách búa* *đập m gãy hết răng*
  2 Tháng chín 2019
 24. Vũ Nhất Thiên
  2 Tháng chín 2019
 25. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *chạy tới* *đập*
  2 Tháng chín 2019
 26. Vũ Nhất Thiên
  2 Tháng chín 2019
 27. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  *cầm theo búa* *chạy qua nhà m*
  2 Tháng chín 2019
-->