Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Võ Thu Uyên

 1. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  anh hỏi nhà mưa có to không? Hỏi em sợ không? Kêu em ngủ sớm:vv
  29 Tháng tám 2019
 2. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  anh hỏi nhà mưa có to không? Hỏi em sợ không? Kêu em ngủ sớm:vv
  29 Tháng tám 2019
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Wow, anh nào vậy ta, giới thiệu đi ><
  29 Tháng tám 2019
 4. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  anh họ nạ
  29 Tháng tám 2019
 5. Thiên Thuận
  29 Tháng tám 2019
 6. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Trong số các anh các chị thì anh là ng thương mình nhất
  29 Tháng tám 2019
 7. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  thế cậu nghĩ anh nào đây?vv
  29 Tháng tám 2019
 8. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Thuận không biết nên chẳng nghĩ anh nào cả ><
  29 Tháng tám 2019
 9. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Thôi cậu ngủ đi... tớ ngủ đây
  29 Tháng tám 2019
 10. Thiên Thuận
  29 Tháng tám 2019
-->