Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Võ Thu Uyên

 1. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Gì đây? =)))
  29 Tháng tám 2019
 2. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Bọn nó...
  29 Tháng tám 2019
 3. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Đáng sợ.... hic
  29 Tháng tám 2019
 4. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Nó tra đc thông tin mình thích cậu.... và cả buổi cúe lải nhải mãi....
  29 Tháng tám 2019
 5. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Mình ns ko phải bọn nó kêu hay mình bị đá nên nói vậy
  29 Tháng tám 2019
 6. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Rồi cả buổi.....
  29 Tháng tám 2019
 7. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Ơ ơ tra kiểu gì nhở? :vv
  29 Tháng tám 2019
 8. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  "Mình ns ko phải bọn nó kêu hay mình bị đá nên nói vậy" Hông hiểu câu này @@
  29 Tháng tám 2019
 9. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Ai biết... có lẽ mình đã lỡ lời lúc nào đó rằng có crush
  29 Tháng tám 2019
 10. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Ý là mình chối, bảo chưa có cr... Xong bọn nó nói mình bị cr bỏ xong nói vậy,
  29 Tháng tám 2019
 11. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  May mà chưa nói ra thông tin của cậu
  29 Tháng tám 2019
 12. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Mà nếu cứ như vậy....
  29 Tháng tám 2019
 13. Thiên Thuận
  29 Tháng tám 2019
 14. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Uầy...
  29 Tháng tám 2019
 15. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Nên làm sao đây... Mà chắc cũng chả sao đâu :v
  29 Tháng tám 2019
 16. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Kệ bọn nó đi:3 nghe bọn nó lải nhải vài bữa là ok thôi
  29 Tháng tám 2019
 17. Thiên Thuận
  29 Tháng tám 2019
-->