Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn T.T Vy

 1. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  29 Tháng tám 2019
 2. Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Ngọc Bảo ~v~ Hàn Tiểu Hy
  Vô mail đi t kể chuyện cho
  29 Tháng tám 2019
 3. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  làm chi đó, ở m đi học chưa
  29 Tháng tám 2019
 4. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  okie okie
  29 Tháng tám 2019
 5. Nguyễn T.T Vy
  Nguyễn T.T Vy
  kể đi, mai t nghe, mẹ zề nên off đã
  29 Tháng tám 2019
-->