Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Vân Anh 2k5

 1. Khánh Hồ Bá
  Khánh Hồ Bá
  tối cổ quá
  nông ná gì ở đây
  29 Tháng tám 2019
 2. khánh ly abbey
  khánh ly abbey
  phải gọi là chất như nc cất
  29 Tháng tám 2019
 3. Trần Vân Anh 2k5
  30 Tháng tám 2019
 4. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  ko có gì để viết nên...................:D
  30 Tháng tám 2019