Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quang Đông

 1. Quang Đông
  Quang Đông
  $\text{MY BLACKLIST}$
  29 Tháng tám 2019
 2. Quang Đông
  Quang Đông
  #001:
  thật ra là toán đó!
  ________
  |Mã|
  $ B.t+h+b.a+h+b.k+b.u+h+b.d+h+b.o $
  _________

  Muốn biết người mới là ai thì hãy giải mật mã trên nào!
  29 Tháng tám 2019
 3. Quang Đông
  Quang Đông
  $B=b$
  29 Tháng tám 2019
 4. Quang Đông
  Quang Đông
  bỏ mật khẩu!
  29 Tháng tám 2019
 5. Quang Đông
  Quang Đông
  trừ $B.t+h+b.a+h+b.k+b.u+h+b.d+h+b.o$ khỏi mục này!
  29 Tháng tám 2019
 6. Mai Anh 2k5
  Mai Anh 2k5
  khóa rồi ai cmt được :v
  30 Tháng tám 2019
 7. Quang Đông
  Quang Đông
  :D
  tự dưng thấy lúc đó mình xàm dễ sợ!
  31 Tháng tám 2019
-->