Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quang Đông

 1. Quang Đông
  Quang Đông
  Welcome to my blacklist!
  28 Tháng tám 2019
 2. Quang Đông
  Quang Đông
  29 Tháng tám 2019
 3. Quang Đông
  Quang Đông
  29 Tháng tám 2019
 4. Takudo
  Takudo
  ... thực ra tui đi học .....
  31 Tháng tám 2019
 5. Quang Đông
  31 Tháng tám 2019
-->