Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi I do not know

 1. Ng T Dũng
  27 Tháng tám 2019
 2. I do not know
  I do not know
  chối sao dc
  27 Tháng tám 2019
 3. Ng T Dũng
  2 Tháng chín 2019
 4. The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪
  The†FireᴥSwordᵛᶥᶯᶣ†††♥♥♥♪
  á á á á @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  2 Tháng chín 2019
-->