Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Vũ Nhất Thiên

 1. Takudo
  Takudo
  Nhìn màu max ảo
  trông max ngầu
  27 Tháng tám 2019
 2. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  yes ,chói quá đi ><
  27 Tháng tám 2019
 3. Takudo
  Takudo
  Ngầu nhất diễn đàn
  Màu của Admin ko đẹp bằng ;)
  (ý kiến cá nhân )
  27 Tháng tám 2019
 4. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  t cx thấy thế ,cái màu vừa đỏ đỏ vừa vàng vàng ngầu dữ
  27 Tháng tám 2019
 5. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Cũng tạm thôi...
  27 Tháng tám 2019
 6. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  ngầu lắm lun á
  27 Tháng tám 2019
 7. Takudo
  Takudo
  sao lại tạm?
  27 Tháng tám 2019
 8. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Thì tạm thôi. Lý do sao mình lại ngầu nhỉ vậy Thiên
  27 Tháng tám 2019
 9. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  ủa ủa
  27 Tháng tám 2019
 10. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  sao cậu bt tên tui là Thiên :<
  27 Tháng tám 2019
 11. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Sao sao, nói nghe chút coi nà
  27 Tháng tám 2019
 12. Takudo
  Takudo
  ... màu như thế mà ko ngầu
  27 Tháng tám 2019
 13. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  sao cậu bt tên tui là Thiên :<
  27 Tháng tám 2019
 14. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Tại cái nick thôi
  27 Tháng tám 2019
 15. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  hở nhỡ tên nick cho đẹp thì sao
  27 Tháng tám 2019
 16. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Đẹp thì nhiều đứa để ý, nhất là hót gơ
  27 Tháng tám 2019
 17. Vũ Nhất Thiên
  27 Tháng tám 2019
 18. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Sao thế
  27 Tháng tám 2019
 19. Vũ Nhất Thiên
  27 Tháng tám 2019
 20. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Sao không zạ...
  27 Tháng tám 2019
 21. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  cậu 2k mấy?
  27 Tháng tám 2019
 22. Thái Minh Quân
  27 Tháng tám 2019
 23. Vũ Nhất Thiên
  27 Tháng tám 2019
 24. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  em chào sếp ạ
  27 Tháng tám 2019
 25. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  OK. Hạn chế dùng ngôn ngữ thiếu văn hoá nghe chưa, một lần nữa là report đấy
  27 Tháng tám 2019
 26. Takudo
  Takudo
  diễn đàn mình nghiêm ghê
  27 Tháng tám 2019
 27. Thái Minh Quân
  27 Tháng tám 2019
 28. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  ngôn ngữ thiếu văn hoa???
  27 Tháng tám 2019
 29. Thái Minh Quân
  27 Tháng tám 2019
-->