Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Tohru - san
  Tohru - san
  Lớn j nè? o_O
  27 Tháng tám 2019
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  mới 15 tuổi
  chị 16 tuổi rồi nha nha :p
  27 Tháng tám 2019
 3. Tohru - san
  Tohru - san
  Trời ơi, kệ anh ik ><
  Anh sinh sau em mà T^T
  27 Tháng tám 2019
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  blè
  em ny
  27 Tháng tám 2019
 5. Tohru - san
  Tohru - san
  Bùn em :(
  27 Tháng tám 2019
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  /lăn/ chị làm gì em đâu mà em kiu buồn?
  27 Tháng tám 2019
 7. Tohru - san
  Tohru - san
  Cái..........hức :(:(:(:(:(
  27 Tháng tám 2019
 8. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  sao nè?
  27 Tháng tám 2019
 9. Tohru - san
  Tohru - san
  hức hức :(:(:(:(:(
  27 Tháng tám 2019
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  /ôm/ thương mà
  27 Tháng tám 2019
 11. Tohru - san
  Tohru - san
  em nói như tus là hok thương anh :(
  27 Tháng tám 2019
 12. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  thương mà thương mà ><
  vẫn gọi là ny là thương mà
  27 Tháng tám 2019
 13. Tohru - san
  Tohru - san
  Dạ ^^
  27 Tháng tám 2019
 14. Kuroko - chan
  27 Tháng tám 2019
 15. Tohru - san
  Tohru - san
  Yêu ghê <3
  27 Tháng tám 2019
 16. Kuroko - chan
  27 Tháng tám 2019
-->