Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Võ Thu Uyên

 1. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Lưu trữ... Khi nào cần là có ngay ahihi
  26 Tháng tám 2019
 2. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Nhưng em muốn nghe
  27 Tháng tám 2019
 3. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  a hì hì hì...
  27 Tháng tám 2019
 4. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Kể đi
  27 Tháng tám 2019
 5. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Oài... Nhiều lém. Ví dụ: chuyện iu nè, chuyện học nè, chuyện múa đẹp nè, chuyện thi đấu hsg nè
  27 Tháng tám 2019
 6. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Em ns anh kể về ng ta chứ đâu kêu anh kể vụ này đâu
  27 Tháng tám 2019
 7. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Kể về bé uyên đóa... Bé uyên nhỏ nhiều chuyện li kỳ lém
  27 Tháng tám 2019
 8. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Li kì gì chứ@@
  Kể về cậu ấy điiii
  27 Tháng tám 2019
 9. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Cậu ấy là cậu nào
  27 Tháng tám 2019
 10. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Cậu ấy đó
  27 Tháng tám 2019
 11. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Làm bộ ko hiểu kìa:vv
  27 Tháng tám 2019
 12. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Có cậu nào đâu mà bảo có cậu ấy hay không, kkk
  27 Tháng tám 2019
 13. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Anh... anh quân bắt nạt emmm
  27 Tháng tám 2019
 14. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  A híc híc...
  27 Tháng tám 2019
-->