Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Takudo

 1. kanna kamui
  kanna kamui
  Giọng để sau đi anh, giờ em đang bị ốm + khàn giọng
  25 Tháng tám 2019
 2. Takudo
  Takudo
  ......
  khổ thân
  25 Tháng tám 2019
 3. Takudo
  Takudo
  thế còn ảnh ....
  25 Tháng tám 2019
 4. kanna kamui
  kanna kamui
  Bây giờ em có thể show được đó anh, nhưng cấm cười em :>>>
  25 Tháng tám 2019
 5. Takudo
  Takudo
  ờ ht đi :3
  25 Tháng tám 2019
-->