Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tungtom

 1. Takudo
  Takudo
  ..... v
  25 Tháng tám 2019
 2. Takudo
  25 Tháng tám 2019
 3. Tungtom
  25 Tháng tám 2019
 4. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  25 Tháng tám 2019
 5. Tungtom
  Tungtom
  :3
  25 Tháng tám 2019
 6. Tungtom
  Tungtom
  mới cắp được, nhẹ nhẹ cái miệng thôi không bị phát hiện....
  25 Tháng tám 2019
 7. Kirigaya Kazuto.
  Kirigaya Kazuto.
  Cuối cùng thì hàng nhái cũng lui về hậu phương rồi :)
  25 Tháng tám 2019
 8. Tungtom
  25 Tháng tám 2019
 9. Tungtom
  Tungtom
  tại em đang định đi nhái 1 người khác :D:D
  25 Tháng tám 2019
 10. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  Nhái ai thế
  25 Tháng tám 2019
 11. Tungtom
  Tungtom
  ô đã thấy đối tượng
  25 Tháng tám 2019
 12. Khánh Ngô Nam
  25 Tháng tám 2019
 13. Tungtom
  Tungtom
  :3
  25 Tháng tám 2019
 14. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  bất lực
  25 Tháng tám 2019
 15. Khánh Ngô Nam
  Khánh Ngô Nam
  Sao nhái từ đầu đến đuôi vậy ,trạng thái cũng không tha
  25 Tháng tám 2019
-->