Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tungtom

 1. Toshiro Koyoshi
  24 Tháng tám 2019
 2. Tungtom
  Tungtom
  Một con vịt xòe ra hai cái cánh :3
  24 Tháng tám 2019
 3. Toshiro Koyoshi
  Toshiro Koyoshi
  Ô con điên :3
  24 Tháng tám 2019
 4. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  â â â â â â â â :)
  24 Tháng tám 2019
 5. Tungtom
  Tungtom
  :v
  24 Tháng tám 2019
 6. Takudo
  Takudo
  nó kêu rằng nếu muốn sống thì đầu hàng
  24 Tháng tám 2019
 7. Tungtom
  Tungtom
  sao chỗ nào ông cũng mò thấy được :v
  24 Tháng tám 2019
 8. Kayaba Akihiko
  Kayaba Akihiko
  em đầu hàng ;)
  24 Tháng tám 2019
 9. Takudo
  Takudo
  24 Tháng tám 2019
 10. Tungtom
  Tungtom
  :v
  24 Tháng tám 2019
 11. s2no12k3
  s2no12k3
  ...
  25 Tháng tám 2019
 12. Takudo
  Takudo
  /
  25 Tháng tám 2019
 13. Tungtom
  25 Tháng tám 2019
-->