Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi kanna kamui

 1. View previous comments
 2. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Haha, trông nhỏ nhắn xinh xắn đấy chứ :3
  23 Tháng tám 2019
 3. Đ.Hà Linh☆
  Đ.Hà Linh☆
  che mặt rùi sao bít xấu hay đẹp đây. À còn nhớ mik hông zậy
  23 Tháng tám 2019
 4. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Minh Anh in the avatar
  23 Tháng tám 2019
 5. Takudo
  Takudo
  che che cái **********************
  23 Tháng tám 2019
 6. kanna kamui
  kanna kamui
  Cái mặt xấu lắm, tự hình dung đi :>>>
  23 Tháng tám 2019
 7. kanna kamui
  kanna kamui
  Anh Quân :>>
  23 Tháng tám 2019
 8. anlong6@gmail.com
 9. Takudo
  Takudo
  sao
  23 Tháng tám 2019
 10. Minh lầy :3
  23 Tháng tám 2019
 11. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  nó thích mày đấy quân ạ
  23 Tháng tám 2019
 12. Takudo
  Takudo
  hy vọng thế :)
  23 Tháng tám 2019
 13. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  23 Tháng tám 2019
 14. kanna kamui
  kanna kamui
  Không có thích đâu, mà chỉ là anh em kết nghĩa hoi =.=
  23 Tháng tám 2019
 15. Takudo
  23 Tháng tám 2019
 16. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  tiếc chưa tokuda
  phải giống tao hiểu hông phải chủ động ngỏ lời
  23 Tháng tám 2019
 17. kanna kamui
  kanna kamui
  Haha, em thích F.A hơn :>>>
  23 Tháng tám 2019
 18. Takudo
  Takudo
  @Minh lầy :3 ngoài hn ko thiếu gái OK
  vs cả em nó còn chưa thấy mặt
  thấy mỗi người .-.
  23 Tháng tám 2019
 19. anlong6@gmail.com
  23 Tháng tám 2019
 20. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  mày có chó nó yêu
  23 Tháng tám 2019
 21. Takudo
  Takudo
  23 Tháng tám 2019
 22. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  23 Tháng tám 2019
 23. Minh lầy :3
  23 Tháng tám 2019
 24. Takudo
  Takudo
  23 Tháng tám 2019
 25. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  mày đó
  23 Tháng tám 2019
 26. Takudo
  Takudo
  @hocmai MEMBER: cẩn thận minh gầy nó hấp diêm đó :3
  23 Tháng tám 2019
 27. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  mày kiếm đâu ra con này vậy
  23 Tháng tám 2019
 28. kanna kamui
  23 Tháng tám 2019
 29. anlong6@gmail.com
  23 Tháng tám 2019
 30. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  ảnh đâu rồi
  23 Tháng tám 2019
 31. Takudo
  Takudo
  23 Tháng tám 2019
 32. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Minh Anh sợ nên bỏ mặt rồi :D
  23 Tháng tám 2019
 33. Minh lầy :3
  23 Tháng tám 2019
 34. Minh lầy :3
  23 Tháng tám 2019
 35. Takudo
  Takudo
  ....
  tương lai của m đó
  23 Tháng tám 2019
 36. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  thôi xin khiếu :D
  tìm thêm đi
  23 Tháng tám 2019
 37. Minh lầy :3
  23 Tháng tám 2019
 38. Takudo
  23 Tháng tám 2019
 39. Minh lầy :3
  23 Tháng tám 2019
 40. Takudo
  23 Tháng tám 2019
 41. Takudo
  Takudo
  15 tuổi lun :<
  23 Tháng tám 2019
 42. Minh lầy :3
  Minh lầy :3
  phù con vy off rồi tao cũng pp
  23 Tháng tám 2019
 43. Takudo
  23 Tháng tám 2019
 44. kanna kamui
  kanna kamui
  #Trọng : Mị đổi tên rồi nhá, không phải Minh Anh, mà là Nguyễn Hoàng Thiên An nhá :>>>
  24 Tháng tám 2019
 45. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  24 Tháng tám 2019
 46. Takudo
  Takudo
  24 Tháng tám 2019
 47. anlong6@gmail.com
  24 Tháng tám 2019
 48. Takudo
  Takudo
  ờ m tên thật là trọng đúng hông nè ;)
  24 Tháng tám 2019
 49. anlong6@gmail.com
  24 Tháng tám 2019
 50. kanna kamui
  kanna kamui
  Đúng ngòi anh, nó tên thật là Trọng mà, chính nó nói vậy :>>>
  24 Tháng tám 2019
 51. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Đâu có
  24 Tháng tám 2019
-->