Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Takudo

 1. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  1 thui ai nói 2 .-.
  23 Tháng tám 2019
 2. Takudo
  Takudo
  thế á
  ....
  sao nhìn thấy nhỉ ....
  23 Tháng tám 2019
 3. Takudo
  Takudo
  à
  nhầm với anh trà nguyễn hữu nghĩa .-.
  sr anh
  tên j toàn "t" à
  23 Tháng tám 2019
 4. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  có 2 chữ t thui ak
  23 Tháng tám 2019
 5. Takudo
  Takudo
  nó gây dễ nhầm lẫn ghê
  toàn tên dài .....
  tên em mới ngắn gọn, xúc tích, ..
  23 Tháng tám 2019
-->