Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trâm Nguyễn Thị Ngọc

 1. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Nhưng mà sao mất màu rồi ??
  23 Tháng tám 2019
 2. Trương Văn Trường Vũ
  23 Tháng tám 2019
 3. Trương Văn Trường Vũ
  Trương Văn Trường Vũ
  đấy, có lại r :D
  23 Tháng tám 2019
 4. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Làm em tưởng anh xin nghỉ :p
  23 Tháng tám 2019
-->