Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi anlong6@gmail.com

 1. Takudo
  Takudo
  gì thế em ?
  23 Tháng tám 2019
 2. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  23 Tháng tám 2019
 3. Takudo
  Takudo
  đâu
  takudo nhẹ nhàng tình cảm mà em :D
  23 Tháng tám 2019
 4. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  @Takudo đùa nguy hiểm lắm anh ơi
  23 Tháng tám 2019
 5. Takudo
  Takudo
  thường thôi
  được mỗi cái khoẻ :>
  23 Tháng tám 2019
 6. Takudo
  Takudo
  dai
  23 Tháng tám 2019
 7. Takudo
  Takudo
  dài
  23 Tháng tám 2019
 8. Takudo
  Takudo
  lâu
  23 Tháng tám 2019
 9. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  độc mồm, độc miệng
  23 Tháng tám 2019
 10. Takudo
  Takudo
  .
  ko chấp thằng 30s
  23 Tháng tám 2019
 11. anlong6@gmail.com
  23 Tháng tám 2019
 12. Takudo
  Takudo
  chịu :LLLL
  23 Tháng tám 2019
 13. Lee la
  Lee la
  thêm đọc ác nữa
  23 Tháng tám 2019
 14. anlong6@gmail.com
  23 Tháng tám 2019
 15. Takudo
  Takudo
  23 Tháng tám 2019
 16. Lee la
  Lee la
  ahihi ,t đi dạo í mà ,chả phải m cũng qua bên chỗ t làm quen phá hả
  23 Tháng tám 2019
 17. anlong6@gmail.com
  23 Tháng tám 2019
 18. Takudo
  23 Tháng tám 2019
 19. Lee la
  Lee la
  23 Tháng tám 2019
 20. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  @Takudo nhẹ nhàng tình cảm
  Tin không ta? o_O
  23 Tháng tám 2019
 21. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  23 Tháng tám 2019
 22. Lee la
  Lee la
  chắc chắn là ko tin ròi
  23 Tháng tám 2019
 23. Lee la
  Lee la
  con trai nhá
  23 Tháng tám 2019
 24. Takudo
  Takudo
  @Lee la + @anlong6@gmail.com = Cậu Vàng (kết tủa) + Nước Thánh (màu vàng ý)

  P/S: Cậu Vàng kết tủa ra 1 cục màu vàng :D
  23 Tháng tám 2019
 25. Lee la
  Lee la
  ko hiểu o_O
  23 Tháng tám 2019
 26. Takudo
  Takudo
  dễ hiểu mà :D
  23 Tháng tám 2019
 27. anlong6@gmail.com
  23 Tháng tám 2019
 28. Lee la
  Lee la
  đủ ròi ,đừng phá nát tb t nữa
  23 Tháng tám 2019
-->