Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi landghost

 1. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Cũng bình thường thoai à...
  23 Tháng tám 2019
 2. landghost
  landghost
  Bất bình thường
  23 Tháng tám 2019
 3. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Ú òa....
  23 Tháng tám 2019
 4. landghost
  landghost
  Mệt với ông quá, nghỉ nghỉ
  23 Tháng tám 2019
 5. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  Híc híc...
  23 Tháng tám 2019
-->