Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Linh - chan

 1. kanna kamui
  kanna kamui
  Cháu rảnh bà bảo cái gì
  22 Tháng tám 2019
 2. Linh - chan
  Linh - chan
  Bà bận
  22 Tháng tám 2019
 3. Linh - chan
  Linh - chan
  Thế thôi
  22 Tháng tám 2019
 4. kanna kamui
  22 Tháng tám 2019
 5. kanna kamui
  kanna kamui
  Bà hư cấu quá
  22 Tháng tám 2019
 6. Linh - chan
  Linh - chan
  Mk đang rảnh, ra phá wall chơi
  22 Tháng tám 2019
 7. kanna kamui
  kanna kamui
  Cẩn thận ăn báo cáo đó bà...
  23 Tháng tám 2019
 8. Linh - chan
  Linh - chan
  Ừ, bà biết
  23 Tháng tám 2019
-->