Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lee la

 1. Lee la
  Lee la
  đi mô ròi
  22 Tháng tám 2019
 2. kanna kamui
  kanna kamui
  Em đây :>>>
  22 Tháng tám 2019
 3. Lee la
  Lee la
  hồi nayx vừa đi học vè hả
  22 Tháng tám 2019
 4. kanna kamui
  kanna kamui
  Không ạ
  22 Tháng tám 2019
 5. kanna kamui
  kanna kamui
  Hồi nãy em đi quét nhà
  22 Tháng tám 2019
 6. Lee la
  Lee la
  22 Tháng tám 2019
 7. Lee la
  Lee la
  vậy giờ đang làm chi đó
  22 Tháng tám 2019
 8. kanna kamui
  kanna kamui
  Giờ đang chat anh ới :>>>
  22 Tháng tám 2019
-->