Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Takudo

 1. Hồ Bá Khánh (2)
  Hồ Bá Khánh (2)
  gửi t chỗ post đổi tên vs bn ei
  22 Tháng tám 2019
 2. Takudo
  Takudo
  đợi
  wait me pls :>
  22 Tháng tám 2019
 3. Hồ Bá Khánh (2)
  22 Tháng tám 2019
 4. Takudo
 5. Takudo
  Takudo
  đổi đi ku :>
  22 Tháng tám 2019