Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thái Minh Quân

 1. landghost
  landghost
  Toàn giờ ma chui lên
  22 Tháng tám 2019
 2. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  kkk... vậy mới vui
  22 Tháng tám 2019
 3. landghost
  landghost
  vui gì mà vui, chán phèo
  22 Tháng tám 2019
 4. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  sao chán phèo roài nè !!!
  22 Tháng tám 2019
 5. landghost
  landghost
  thôi nghỉ nghỉ
  22 Tháng tám 2019
 6. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  gì nữa vậy cô nương ....
  22 Tháng tám 2019
 7. landghost
  landghost
  cấm gọi ta là cô nương gì gì đó, gọi ta là đại ca nhỏ
  Nhớ chưa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  22 Tháng tám 2019
 8. Thái Minh Quân
  Thái Minh Quân
  ủa... lại lộn nữa roài nè
  22 Tháng tám 2019
 9. landghost
  landghost
  Hừm
  23 Tháng tám 2019
 10. Thái Minh Quân
  23 Tháng tám 2019
-->