Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thiên Thuận

 1. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Sao vậy anh? Chuyện gì đang xảy ra
  21 Tháng tám 2019
 2. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Bác ấy bị banned rồi :<
  21 Tháng tám 2019
 3. Kyanhdo
  Kyanhdo
  tại sao bác ấy bị banned?
  21 Tháng tám 2019
 4. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Có lí do đấy
  21 Tháng tám 2019
 5. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Anh không biết, wall bác ấy khoá rồi :<
  21 Tháng tám 2019
 6. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  tại sao lại bị ban?
  21 Tháng tám 2019
 7. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  21 Tháng tám 2019
 8. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Biết ạ
  21 Tháng tám 2019
 9. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  21 Tháng tám 2019
 10. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  banner rồi:v
  21 Tháng tám 2019
 11. Thiên Thuận
  21 Tháng tám 2019
 12. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Em còn định đợi đến talkshow :( của tháng
  21 Tháng tám 2019
 13. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  ơ khoan đã
  21 Tháng tám 2019
 14. Minh Minidora
  Minh Minidora
  Bác Nguyên bảo mọi người đừng nhắc đến nữa
  21 Tháng tám 2019
 15. Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Trâm Nguyễn Thị Ngọc
  Dạ, em nghĩ là có lý do
  21 Tháng tám 2019
 16. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  xong đời mình rồi:v
  21 Tháng tám 2019
 17. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  21 Tháng tám 2019
 18. Võ Thu Uyên
  21 Tháng tám 2019
 19. Minh Minidora
  Minh Minidora
  qua wall em xem bác ấy nhắn nhưng đừng nhắc lại chuyện này
  21 Tháng tám 2019
 20. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  21 Tháng tám 2019
 21. Minh Minidora
  21 Tháng tám 2019
 22. The Joker
  The Joker
  Bác Nguyên sao ấy =)
  21 Tháng tám 2019
 23. phamkimcu0ng
  phamkimcu0ng
  Bị banned rồi
  22 Tháng tám 2019
-->