Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Takudo

 1. Tungtom
  20 Tháng tám 2019
 2. Takudo
  Takudo
  chán
  học j thế
  đừng nói vs t làm hình ...
  20 Tháng tám 2019
 3. Tungtom
  Tungtom
  Hoc hinh thi sao :3
  20 Tháng tám 2019
 4. Takudo
  Takudo
  ....
  ko thấy chán à
  20 Tháng tám 2019
 5. Tungtom
  Tungtom
  Kkk dang hoc pt vo ti
  20 Tháng tám 2019
 6. Takudo
  Takudo
  cái đấy khó ghê
  20 Tháng tám 2019
 7. Tungtom
  Tungtom
  Nhat la phan dat an phu T-T
  20 Tháng tám 2019
 8. Takudo
  Takudo
  đặt ẩn phụ bt
  khó ở 1 số bài phải sử dụng bđt để đánh giá
  và mấy bài hack não kết hợp nhiều phương pháp
  TT
  20 Tháng tám 2019
 9. Tungtom
  Tungtom
  Kkk
  20 Tháng tám 2019
-->