Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi kanna kamui

 1. Tungtom
  Tungtom
  lêu lêu
  20 Tháng tám 2019
 2. kanna kamui
  kanna kamui
  Cái gì hả Tép, mi dám trêu ta
  20 Tháng tám 2019
 3. kanna kamui
  kanna kamui
  Mà nghĩ đến thấy thốn quá đi, huhu T^T
  20 Tháng tám 2019
 4. Tungtom
  Tungtom
  kkk
  20 Tháng tám 2019
 5. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Sao vậy,do em nhỏ hơn bọn nó sao???
  20 Tháng tám 2019
 6. Takudo
  Takudo
  kk, bình thường mà
  hé hé
  lớp anh cũng có 1 đứa lớp 6 nè ^^
  20 Tháng tám 2019
 7. Cherry_cherry
  20 Tháng tám 2019
 8. Cherry_cherry
  Cherry_cherry
  Một đứa lớp 6 là sao
  20 Tháng tám 2019
 9. Takudo
  Takudo
  hí hí đoán đi ...
  20 Tháng tám 2019
 10. kanna kamui
  kanna kamui
  Chắc nó vô lộn lớp anh chứ gì =_=
  20 Tháng tám 2019
 11. Cherry_cherry
  20 Tháng tám 2019
 12. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  Minh Anh học lớp 6?
  21 Tháng tám 2019
 13. Tungtom
  Tungtom
  nonono
  21 Tháng tám 2019
 14. anlong6@gmail.com
  21 Tháng tám 2019
 15. anlong6@gmail.com
  21 Tháng tám 2019
 16. Tungtom
  Tungtom
  kkk
  21 Tháng tám 2019
 17. Takudo
  Takudo
  im..
  21 Tháng tám 2019
 18. kanna kamui
  kanna kamui
  Cái gì hả Trọng, tui lớp 8 nhá TvT
  21 Tháng tám 2019
 19. anlong6@gmail.com
  anlong6@gmail.com
  21 Tháng tám 2019
 20. Takudo
  Takudo
  a trọng à
  vs Minh anH :>
  21 Tháng tám 2019
 21. Tungtom
  Tungtom
  kkkk
  21 Tháng tám 2019
 22. anlong6@gmail.com
  21 Tháng tám 2019
 23. Tungtom
  21 Tháng tám 2019
 24. Linh - chan
  Linh - chan
  Đang lễ gọi e:) :)
  21 Tháng tám 2019
 25. kanna kamui
  kanna kamui
  Ông anh trai nuôi hư cấu kia :mad:
  22 Tháng tám 2019
 26. Tungtom
  22 Tháng tám 2019
 27. kanna kamui
  kanna kamui
  22 Tháng tám 2019
 28. Tungtom
  22 Tháng tám 2019
 29. kanna kamui
  22 Tháng tám 2019
 30. Tungtom
  Tungtom
  mù ni mờ nú mì ná mái nê mi ni
  22 Tháng tám 2019
 31. kanna kamui
  kanna kamui
  Cái gì thế Tép :v
  22 Tháng tám 2019
 32. Tungtom
  Tungtom
  kkk
  22 Tháng tám 2019
 33. Takudo
  Takudo
  gọi j anH ?
  22 Tháng tám 2019
 34. Tungtom
  Tungtom
  :v
  22 Tháng tám 2019
 35. Takudo
  Takudo
  gọi j t thế?
  22 Tháng tám 2019
-->