Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lee la

 1. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  nữ 2k5 thích đen trắng và bóng rổ ở Hà Tĩnh
  20 Tháng tám 2019
 2. Lee la
  Lee la
  gọi t , m cho thân nha dù sao cũng hơn chỉ có một tuổi à
  20 Tháng tám 2019
 3. Trần Vân Anh 2k5
  20 Tháng tám 2019
 4. Lee la
  Lee la
  ahihi ,
  20 Tháng tám 2019
 5. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  :>
  học giỏi ko
  20 Tháng tám 2019
 6. Lee la
  Lee la
  đạt danh hiệu học sinh giỏi , có giải hóa huyện ,đc chưa vậy
  mà m hỏi làm chi rứa , còn m
  20 Tháng tám 2019
 7. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  hỏi để mà có bài chi khó t nhờ m bày
  20 Tháng tám 2019
 8. Vũ Nhất Thiên
  Vũ Nhất Thiên
  =)) cao tay
  21 Tháng tám 2019
 9. Trần Vân Anh 2k5
  Trần Vân Anh 2k5
  tui môn anh của tỉnh đâyyyyyyyyyyy
  21 Tháng tám 2019
 10. Vũ Nhất Thiên
  21 Tháng tám 2019
 11. Trần Vân Anh 2k5
  21 Tháng tám 2019
 12. Lee la
  Lee la
  Giỏi ghe đó tui dốt nhát là anh (sau hè là kiến thức đi lun ),có bài anh nào khó t hỏi m nha
  21 Tháng tám 2019
 13. Trần Vân Anh 2k5
  21 Tháng tám 2019
-->