Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lee Hy

 1. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  hello ^^ mình là bupno 2k7
  20 Tháng tám 2019
 2. Lee Hy
  Lee Hy
  Hử tên bạn sao lại là bupno thế
  20 Tháng tám 2019
 3. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ^^ do em quen rồi
  20 Tháng tám 2019
 4. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  ai cũng gọi như thế mà
  20 Tháng tám 2019
 5. Lee Hy
  Lee Hy
  Ồ vậy hát ,nhưng tên thật là gì thế
  20 Tháng tám 2019
 6. Phủ Thiên
  Phủ Thiên
  Thoại nhé !! mà em nhỏ hơn anh mà !!
  20 Tháng tám 2019
 7. Lee Hy
  Lee Hy
  vậy gọi t ,m đi cho gần ha ,
  20 Tháng tám 2019
 8. Phủ Thiên
  20 Tháng tám 2019