Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi landghost

 1. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Cậu nào đây
  25 Tháng tám 2019
 2. landghost
  landghost
  Cậu nào kệ em, chị lo về mà "chăm sóc" anh Thuận đi
  27 Tháng tám 2019
 3. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Hứ hứ. Chăm sóc gì chứ
  27 Tháng tám 2019
 4. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Cậu nào đó em
  *tò mò*
  27 Tháng tám 2019
 5. landghost
  landghost
  Về lo cho anh Thuận
  27 Tháng tám 2019
 6. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Sao phải lo em nhỉ@@
  27 Tháng tám 2019
 7. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Anh thuận chưa on, chị về lo cho ai
  27 Tháng tám 2019
 8. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Lai bỏ đi đâu rồi
  27 Tháng tám 2019
 9. landghost
  landghost
  Đây ạ
  27 Tháng tám 2019
 10. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  Anh thuận có on đâu, chị về lo cho ai đây@@
  27 Tháng tám 2019
 11. landghost
  landghost
  Kệ 2 người, em chả quan tâm
  27 Tháng tám 2019
 12. Võ Thu Uyên
  Võ Thu Uyên
  @@
  Phũ:vv
  27 Tháng tám 2019
-->