Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tungtom

 1. I do not know
  I do not know
  haizzzzzzzzzzzzzz
  19 Tháng tám 2019
 2. I do not know
  I do not know
  giờ còn bt tin tức em khánh ly ko
  19 Tháng tám 2019
 3. Takudo
  Takudo
  em nào thế :v
  19 Tháng tám 2019
 4. Tungtom
  Tungtom
  :v
  19 Tháng tám 2019
 5. Takudo
  Takudo
  em nào tên ly thế
  show face ko
  19 Tháng tám 2019
 6. Tungtom
  Tungtom
  :v
  20 Tháng tám 2019
-->